Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2020

8597 e429 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahrafn hrafn
4575 06d9 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahrafn hrafn
Najbardziej kocham te sny w których wiesz, że śnisz, ale tak bardzo chciałbyś żeby to była rzeczywistość, że nawet po przebudzeniu uparcie kontynuujesz sen w myślach, mocniej wtulając się w poduszkę.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viahormeza hormeza
8241 a0cd 420

lostfunzones:

‘View towards the Old Town and the Southern part of Stockholm’ Photograph by: Carl Curman, 1900

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viahormeza hormeza
4360 4879 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahormeza hormeza
3582 f1f5 420
Reposted fromcrispybones crispybones vianikotyna nikotyna
9858 1cb6 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagrarzynka grarzynka
7099 0c48 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viaEldharjarr Eldharjarr
2502 d3ea 420
Reposted fromyikes yikes viahereyes hereyes
5574 6725 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
9654 cf32 420
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viahereyes hereyes
6004 1ae9 420
7611 ead5 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viajazziee jazziee
7608 eae4 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viagrarzynka grarzynka
1360 912d 420
1313 0aba 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahrafn hrafn
6507 04f9 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahrafn hrafn
5349 df31 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl