Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

Play fullscreen
Body so fit
So full of spark
With affirmations
As your wall art
You were driven
Eyes on the prize
A yoga routine
home exercise

July 17 2018

3905 0a60 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

July 15 2018

6504 cb5e 420
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
8578 b143 420

Kobietom brakuje spacerów nocą po parku, gdy on częstuje ją piersiówką z whisky, rozmawiają, a później jest buzi, który trwa przez wieczność i się nie nudzi. 

Kobietom brakuje spotkań, kiedy on wsiada w samochód, jedzie przez kilka godzin tylko po to, aby się z nią zobaczyć przez 15 minut, a później się całują i on musi już wracać. 

Kobietom brakuje chwil, gdy on bierze jej dłoń, pakuje ją do samochodu i jadą razem po to, aby zjeść bułkę na plaży i popić kefirem, a następnie poturlać się razem po piasku. 

Kobietom brakuje spontaniczności, gdy nagle skręcają do nieznanego bloku z wielkiej płyty, wchodzą na dach i piją tam piwo, patrząc w gwiazdy. 

Kobietom brakuje wspomnień, w których on i ona przez trzy dni siedzą w zabałaganionym mieszkaniu, wśród pudełek po pizzy, przenosząc się tylko między łóżkiem, kuchnią, a wanną, słuchając muzyki i rozmawiając.

Kobietom brakuje takiej odwagi mężczyzny, gdy mówi jej: „Śniło mi się dziś, że tańczyliśmy. 

A później włącza muzykę w telefonie i rozkazuje: „muszę z tobą zatańczyć tu i teraz!”.

Aha – naukowe badania udowodniły, że mężczyźni, którzy gotują uprawiają więcej seksu.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/05/16/gdzie-do-chuja-jest-ten-flirt-co-sie-stalo-z-uwodzeniem/comment-page-1/
Reposted frompanikea panikea viafrytkatosia frytkatosia

June 07 2018

0341 e684 420
Reposted fromitoweryou itoweryou viainsanedreamer insanedreamer
3961 05a9 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viainsanedreamer insanedreamer
8393 2ce0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna

May 09 2018

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgarstki garstki viahormeza hormeza

August 17 2018

Play fullscreen
Body so fit
So full of spark
With affirmations
As your wall art
You were driven
Eyes on the prize
A yoga routine
home exercise

July 17 2018

3905 0a60 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

July 15 2018

6504 cb5e 420
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
8578 b143 420

Kobietom brakuje spacerów nocą po parku, gdy on częstuje ją piersiówką z whisky, rozmawiają, a później jest buzi, który trwa przez wieczność i się nie nudzi. 

Kobietom brakuje spotkań, kiedy on wsiada w samochód, jedzie przez kilka godzin tylko po to, aby się z nią zobaczyć przez 15 minut, a później się całują i on musi już wracać. 

Kobietom brakuje chwil, gdy on bierze jej dłoń, pakuje ją do samochodu i jadą razem po to, aby zjeść bułkę na plaży i popić kefirem, a następnie poturlać się razem po piasku. 

Kobietom brakuje spontaniczności, gdy nagle skręcają do nieznanego bloku z wielkiej płyty, wchodzą na dach i piją tam piwo, patrząc w gwiazdy. 

Kobietom brakuje wspomnień, w których on i ona przez trzy dni siedzą w zabałaganionym mieszkaniu, wśród pudełek po pizzy, przenosząc się tylko między łóżkiem, kuchnią, a wanną, słuchając muzyki i rozmawiając.

Kobietom brakuje takiej odwagi mężczyzny, gdy mówi jej: „Śniło mi się dziś, że tańczyliśmy. 

A później włącza muzykę w telefonie i rozkazuje: „muszę z tobą zatańczyć tu i teraz!”.

Aha – naukowe badania udowodniły, że mężczyźni, którzy gotują uprawiają więcej seksu.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/05/16/gdzie-do-chuja-jest-ten-flirt-co-sie-stalo-z-uwodzeniem/comment-page-1/
Reposted frompanikea panikea viafrytkatosia frytkatosia

June 07 2018

0341 e684 420
Reposted fromitoweryou itoweryou viainsanedreamer insanedreamer
3961 05a9 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viainsanedreamer insanedreamer
8393 2ce0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna

May 09 2018

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viagdziejestola gdziejestola

June 07 2018

8393 2ce0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl