Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

0341 e684 420
Reposted fromitoweryou itoweryou viainsanedreamer insanedreamer
3961 05a9 420
Reposted fromcourtney97 courtney97 viainsanedreamer insanedreamer
8393 2ce0 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna

May 09 2018

i odczuwam dziwne wrażenie, że wszystkim się zaczyna układać, tylko nie mi.

Reposted fromnotfoundyou notfoundyou viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromgarstki garstki viahormeza hormeza

October 08 2017

1959 4aae 420
Reposted bydiviaddiodelpassatodimerZoonk11cavebear
Po co zdychać ze smutku, jak mogę z przeziębienia.
— 18:20
Reposted bydiviWaszmasternowaczi

October 06 2017

5758 5836 420
Reposted fromkattrina kattrina viahormeza hormeza
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viagdziejestola gdziejestola
6588 347a 420
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaZoonk11 Zoonk11
6128 5f6b 420
2623 98f4 420

chelseawolfeonly:

Chelsea Wolfe by @billsafi

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajazziee jazziee
6109 33e6 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaedhell edhell
2865 9397 420

September 28 2017

2094 342c 420
Reposted byfinatkaZoonk11cathillium
9505 629a 420
Reposted fromkimik kimik viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl