Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2018

9179 3027 420
Reposted fromzuzannag zuzannag viainsanedreamer insanedreamer
6156 d2bc 420
6125 d8bb 420
Reposted fromLotte Lotte viaMartwa13 Martwa13
Reposted fromFlau Flau viazorax zorax

October 06 2018

1300 4b7c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychicdevil psychicdevil
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viapsychicdevil psychicdevil
7064 24cd 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajazziee jazziee
5515 8b9b 420
Reposted fromnazarena nazarena viano-longer-kore no-longer-kore
7567 cea6 420
Len-Yan Art
Reposted byRKhappykokeshiverdantforce

October 03 2018

2214 b0e8 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaorchila orchila
1569 d7b5 420
Reposted fromturquoise turquoise viainnocencja innocencja
4627 99ec 420
Reposted fromeyelyn eyelyn viastrzepy strzepy
0287 33d1 420
Reposted fromnazarena nazarena viastrzepy strzepy

IMAGE OF SATURN'S RINGS TAKEN FROM THE CASSINI SPACECRAFT

Reposted fromdantheman dantheman viastrzepy strzepy

August 22 2018

Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
"Nie wiem czy potrafię ufać i to przykre, ufalem wielu bliskim, sprawili mi krzywdę" 
— Remek- Podaj mi rękę...
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl