Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
8636 11a8 420
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viairmelin irmelin
7454 7c2e 420
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaazazel azazel
9224 4c63
Reposted frompastelowe pastelowe vialiona liona
Reposted fromFlau Flau vialiona liona
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viaCannonball Cannonball
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viafrytkatosia frytkatosia
(...) pranie skarpet jest nudne. (...) gotowanie jest nudne. Ale chcę takiego faceta, z którym się tym praniem nie znudzę. Który sam coś ugotuje. Do którego chcę wracać. Który, jak mam chujowy dzień, to mnie wysłucha, zrozumie i porozmawia. A ja porozmawiam z nim. Jak do tego będzie jeszcze dobry seks, to super
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
9620 ba16 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viastrzepy strzepy
9904 51ff 420
Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam .
— yourheartbeat.soup.io
Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viaazazel azazel
0321 f110 420
Reposted fromtheolicious theolicious viastrzepy strzepy
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viaazazel azazel
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl